Skip to main content

Veríme, že pohyb pozitívne mení životy

SILA CENTRA TELA. STABILITA SVALOVÝCH SKUPÍN.

PILATES NA PODLOŽKE

> Viac

Metóda Pilates, ako nový prístup k cvičeniu a kondícii tela, dostala názov podľa svojho zakladateľa, Josepha H. Pilatesa. Ten pôvodne svoju techniku nazval „Controlology“, až neskôr sa stala známou podľa jeho priezviska. Ide o bezpečný a inteligentný cvičebný systém, ktorý vám pomôže vyzerať a cítiť sa čo najlepšie. Buduje silu bez nadmerného objemu a vytvára elegantné, tónované a najmä funkčné telo. Učí telesnému vedomiu, správnemu držaniu tela a ľahkému, ladnému pohybu. Cvičenie Pilates tiež zlepšuje flexibilitu a pohyblivosť, čím môže dokonca pomôcť zmierniť bolesti chrbta, bez ohľadu na váš vek a zdravotný stav.
Pred tým, ako začnete prvý krát cvičiť Pilates, je nutné oboznámiť sa s princípmi, na ktorých je metóda založená. Pre každý pohyb a vykonanie jednotlivých cvičení je dôležitá práve východisková poloha tela, ktorá vychádza z jeho správneho nastavenia. J. H. Pilates tvrdil, že presným precvičovaním všetkých častí tela sa „prinavráti“ prirodzené držanie tela, ktoré má vplyv na správne dýchanie, postavenie chrbtice a končatín jednotlivca. Pohybové Pilates princípy (dýchanie, pozícia panvy, lopatiek, hrudníka a krčnej chrbtice) určujú presné nastavenie častí tela, ktoré dosiahneme zapájaním vhodných svalových skupín a kĺbov. Pod tým rozumieme precvičovanie najmä tzv. stredu tela (powerhouse) a súčasne bráničné dýchanie, spevňujúce postavu.
Metóda Pilates je inovatívnym systémom cvičenia mysle a tela na podložke, špeciálnom stroji zvanom reformer, alebo s využitím rôznych pomôcok. Ide o činnosť, ktorá ovplyvňuje aktívne zapojenie mysle pri vykonávaní fyzických pohybov. Pri tomto type cvičenia sa zdôrazňuje kvalita pohybu pred jeho množstvom. Preto sa často aj na našich hodinách Pilates v štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch koučuje kvalita dýchania, rytmický nádych a výdych, správne nastavenie chrbtice a panvy počas cvičenia. Správne dýchanie je nevyhnutné a pomáha vykonávať pohyby s maximálnym výkonom a efektívnosťou, čo môže byť využité aj pri kontrole stresu, alebo iných zdravotných diagnózach.
Cvičenie Pilates rozvíja silné „jadro“ inak povedané stred tela, ktorý tvoria hlboké brušné svaly a svaly obopínajúce chrbticu. Kontrola nad jadrom sa dosahuje zjednotením pohybov drieku, panvy a ramenného pletenca. Bežné komerčné tréningy majú však tendenciu pracovať s rovnakými svalmi a budujú krátke a objemné svaly, ktoré sú najviac náchylné na zranenie. To vedie k tomu, že slabé svaly majú sklon slabnúť a tie silné silnieť. Výsledkom je svalová nerovnováha, čo je primárna príčina úrazov a chronických bolestí chrbta. Pilates sa naopak zameriava na predĺženie, posilnenie a na zlepšenie pružnosti svalov a pohyblivosti kĺbov. Žiadna svalová skupina nie je precvičená až príliš, alebo naopak nedostatočne. Len telo s vyváženou silou a pružnosťou zlepšuje svoj športový výkon a má menšiu pravdepodobnosť zranenia. Aj z tohto dôvodu, my v štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch, odporúčame zaradiť cvičenie Pilates ako nevyhnutnú doplnkovú metódu k vášmu bežnému tréningového režimu, tak ako to doposiaľ urobilo množstvo profesionálnych športových tímov a elitných športovcov po celom svete. Bez ohľadu na to, či ste vrcholovým alebo rekreačným športovcom, mali by ste sa zaujímať o vhodnosť a o dopady pohybu na vaše zdravie, ktorý denne vykonávate.
Cvičením Pilates sa skutočne naučíte ako sa pohybovať efektívne. Tréningové hodiny sa aj v našom štúdiu v Topoľčanoch precvičujú za využitia hladkého a nepretržitého pohybu, počas ktorého zapájate niekoľko svalových skupín naraz. Vďaka použitiu správnej techniky môžete natrénovať svoje telo tak, aby sa pohybovalo bezpečnejším spôsobom, čo je neoceniteľné pre prípadné zotavenie po zranení, alebo náročnom športovom výkone. Cvičenie Pilates je bezpečná metóda, ktorá sa dokonca používa v zariadeniach fyzikálnej terapie a na rehabilitáciu úrazov. Metóda Pilates je tiež mimoriadne flexibilný systém cvičení. Úpravy cvičení umožňujú rozsah obtiažnosti od začiatočníkov po pokročilých. Doprajte si preto tréning, ktorý vám vyhovuje najlepšie.
Metóda Pilates a skolióza. Toto cvičenie môže pomôcť pozitívne ovplyvniť nespočetné množstvo faktorov zahrnutých do diagnózy krivej chrbtice a nevyváženého svalstva, spojeného so skoliózou. Tá môže viesť k chronickým bolestiam, poškodeniu pľúc a srdca a k výraznej zmene vzhľadu, ktorá môže mať za následok znížené sebavedomie. V súčasnosti už mnoho odborníkov a pacientov začleňuje Pilates do svojho liečebného režimu skoliózy. Pokiaľ máte aj vy podobný problém, neváhajte nás kontaktovať.
V našom štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch si môžete dohodnúť termín na súkromnú konzultáciu k metóde Pilates. Pokiaľ ste začiatočník a neviete ako začať, prvá súkromná hodina je vysoko odporúčaná. Budeme sa tešiť.
POSILŇOVANIE. MOBILITA. ORIGINÁLNY CORE TRNG.

PILATES NA STROJI REFORMER

> Viac

Závesný systém TRX® z ang. Total Body Resistance Exercises, je jedinečnou pomôckou pre tréning základných pohybových vzorcov, ktorá funguje vďaka zaveseniu na jeden pevný bod. TRX tréning pomocou cvičení s vlastnou váhou tela rozvíja silu, rovnováhu, flexibilitu a stabilitu jadra trénovaného jednotlivca súčasne. Vyžaduje však použitie pomôcky TRX Suspension Trainer, tréningového zariadenia, ktoré počas cvičenia využíva gravitáciu a telesnú hmotnosť jeho používateľa. Systém bol zostavený po dlhých rokoch rozsiahleho výskumu a rozvoja v Amerike. Spĺňa nároky na náročný tréning v extrémnom prostredí amerického námorníctva, ale zároveň je veľmi ľahko užívateľný prakticky kdekoľvek budete chcieť, doma, na cestách, alebo v práci.
Výhoda závesného TRX systému tkvie v tom, že vám vždy umožní zapojiť hlboké vnútorné svalstvo jadra, tzv. „core“, nevyhnutného pre správne držanie tela. A to počas všetkých funkčných pohybov, ktoré na ňom budete vykonávať. Dokáže taktiež identifikovať a riešiť rôzne asymetrie a nerovnováhu svalových skupín, s čím má v súčasnosti problém veľká časť populácie. Silné jadro tela umožňuje vykonávanie účinných a silových pohybov. Pevný stred tela uľahčuje pohyby, ktoré vykonávame každý deň a vo všetkých predstaviteľných situáciách. Napríklad schopnosť tela udržať a aktivovať svalstvo pre správne vykonanie kľuku, alebo tlaku, vám pomôže v každodenných pohyboch, od ranného vstávania, cez nosenie dieťaťa, až po zvýšenie kondície a dosiahnutie požadovaného športového výkonu. Taktiež tréningová prax odporových rotácií pomáha predchádzať zraneniam, zvyšuje odolnosť tela a zefektívňuje jeho pohyb.
Tým, že sa počas cvičenia na TRX mení ťažisko a sklon, ste uvádzaní do nestability, ktorá naopak pomáha precvičovať stabilitu a vyrovnávať dysbalanciu tak, aby sa spolu všetky časti tela naučili komunikovať a fungovať v rovnováhe a harmónii. Nemusíte sa obávať, že by ste sa niekedy dostali do nebezpečnej polohy. O to sa stará špeciálny systém bŕzd a zámkov, ktorými je TRX vybavený.
Okrem toho, že závesný systém TRX predstavuje účinnú a efektívnu pomôcku k posilneniu celého tela, ponúka i možnosť celé telo natiahnuť, uvoľniť a prirodzenou cestou zvýšiť rozsah jeho pohybu. Cieľom je dosiahnutie dvoch základných predpokladov pokroku a to mobility a sily. Každý pohyb na TRX má súbor štandardov všeobecne definujúcich, ktoré časti tela musia byť stabilné a ktoré naopak mobilné. Skôr ako začnete s týmto tréningovým programom, spýtajte sa nášho tímu v štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch o úvodnú súkromnú hodinu, na ktorej vám radi vysvetlíme zásady správneho používania tejto inovatívnej pomôcky. Profesionálna metóda vedenia tréningu predstavuje účinnú prevenciu zranení a vznik akýchkoľvek ťažkostí. Pomáha plne rozvinúť pohybový potenciál podľa vašich vlastných možností k tomu, aby boli dosiahnuté vaše osobné vytýčené fitnes ciele a aby ste sa naučili hýbať efektívnejšie.
V našom štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch si môžete dohodnúť termín na súkromnú konzultáciu k metóde TRX®. Budeme sa na vás tešiť.
PREVENCIA. LIEČBA OCHORENÍ CHRBTICE.

METÓDA EVMINOVA

> Viac

Je patentovaná metóda zdravotnej telesnej výchovy, vyvinutá v Centre Evminova so sídlom v Kyjeve na Ukrajine, potvrdená Ministerstvom zdravotníctva Ukrajina a Národnou akadémiou medicínskych vied Ukrajiny. Bola vyvinutá za účelom liečby, obnovy a prevencie ochorení chrbtice v rôznom veku. Je doporučená k využitiu v liečebno-preventívnych zariadeniach širšieho zamerania, vo fitness centrách a štúdiách, ale taktiež pre využitie na doma. Cvičenie podľa metodiky Evminova spúšťa mechanizmy štruktúr samoobnovy chrbtice. Môže mať pozitívny vplyv na širokú škálu problémov, od nesprávneho držania tela, cez bolesti spôsobené skolióziou, až po rôzne prejavy osteochondrózy, spondylózy, hernie disku, radikulitídy, spondylartrózy a pod. (degeneratívne procesy týkajúce sa stavcov, medzistavcových kĺbov, väzov, svalov, platničiek alebo celého segmentu). Základom metodiky je pochopenie esenciálnych pravidiel starostlivosti o chrbticu v priebehu celého života tak, aby sme mohli podporiť jej zdravý a funkčný stav a taktiež ju ochrániť od negatívnych deštrukčných vplyvov. Trenažér Evminova pomáha nie len pri pravidelnej starostlivosti o našu chrbticu, ale v rámci možností pomáha taktiež obnoviť jej funkčné narušenie, ktoré je príčinou ochorení chrbtice.
Prednosťou metódy Evminova je jej schopnosť efektívne zbavovať bolestí chrbtice a obnovovať jej funkčnosť, ktorú udržuje v dobrom stave v priebehu celého života, bez nákladnej medikamentóznej liečby. V mnohých prípadoch môže pomôcť vyhnúť sa chirurgickým zákrokom chrbtice. Je jednoduchou a efektívnou metódou korekcie nesprávneho držania tela a prevencie skoliózy u detí. Zlepšuje svalový korzet, zväčšuje výšku, zvyšuje vytrvalosť a formuje postavu. Je efektívnou metódou rehabilitácie v pooperačnej fáze.
Chrbtica je osou nášho pohybového ústrojenstva. Akékoľvek narušenie jej stavu má vplyv taktiež na činnosť vnútorných orgánov a práve pre to je veľké percento ochorení spojené s narušením chrbtice. Je veľmi dôležité, aby sme tejto časti ľudského tela venovali náležitú pozornosť. Rehabilitačný program metódy Evminova v sebe zahŕňa individuálny komplex liečebno-rehabilitačných cvičení s prihliadnutím na vek a fyzický stav jednotlivca. V prípade osvojenia si cvičebného programu, môžu byť tieto cviky prevádzané individuálne aj doma. S využitím trenažéra Evminova táto metóda zdravotnej telesnej výchovy predpokladá dlhodobý pozitívny vplyv na chrbticu, vďaka šetrnej trakcii a súčasnému prevádzaniu špeciálneho komplexu cvičení. Pomáha obnove medzistavcových platničiek, jej vplyvom sa môžu uvoľniť zatlačené nervové zakončenia a posilňuje sa svalový korzet. Práve posilnenie vnútorného svalstva sa stáva podporou pre našu chrbticu a prevenciou bolestí.
V našom štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch si môžete dohodnúť termín na súkromnú konzultáciu k metóde Evminova. Budeme sa na vás tešiť.
POSILŇOVANIE. MOBILITA. ORIGINÁLNY CORE TRNG.

TRX®

> Viac

Závesný systém TRX® z ang. Total Body Resistance Exercises, je jedinečnou pomôckou pre tréning základných pohybových vzorcov, ktorá funguje vďaka zaveseniu na jeden pevný bod. TRX tréning pomocou cvičení s vlastnou váhou tela rozvíja silu, rovnováhu, flexibilitu a stabilitu jadra trénovaného jednotlivca súčasne. Vyžaduje však použitie pomôcky TRX Suspension Trainer, tréningového zariadenia, ktoré počas cvičenia využíva gravitáciu a telesnú hmotnosť jeho používateľa. Systém bol zostavený po dlhých rokoch rozsiahleho výskumu a rozvoja v Amerike. Spĺňa nároky na náročný tréning v extrémnom prostredí amerického námorníctva, ale zároveň je veľmi ľahko užívateľný prakticky kdekoľvek budete chcieť, doma, na cestách, alebo v práci.
Výhoda závesného TRX systému tkvie v tom, že vám vždy umožní zapojiť hlboké vnútorné svalstvo jadra, tzv. „core“, nevyhnutného pre správne držanie tela. A to počas všetkých funkčných pohybov, ktoré na ňom budete vykonávať. Dokáže taktiež identifikovať a riešiť rôzne asymetrie a nerovnováhu svalových skupín, s čím má v súčasnosti problém veľká časť populácie. Silné jadro tela umožňuje vykonávanie účinných a silových pohybov. Pevný stred tela uľahčuje pohyby, ktoré vykonávame každý deň a vo všetkých predstaviteľných situáciách. Napríklad schopnosť tela udržať a aktivovať svalstvo pre správne vykonanie kľuku, alebo tlaku, vám pomôže v každodenných pohyboch, od ranného vstávania, cez nosenie dieťaťa, až po zvýšenie kondície a dosiahnutie požadovaného športového výkonu. Taktiež tréningová prax odporových rotácií pomáha predchádzať zraneniam, zvyšuje odolnosť tela a zefektívňuje jeho pohyb.
Tým, že sa počas cvičenia na TRX mení ťažisko a sklon, ste uvádzaní do nestability, ktorá naopak pomáha precvičovať stabilitu a vyrovnávať dysbalanciu tak, aby sa spolu všetky časti tela naučili komunikovať a fungovať v rovnováhe a harmónii. Nemusíte sa obávať, že by ste sa niekedy dostali do nebezpečnej polohy. O to sa stará špeciálny systém bŕzd a zámkov, ktorými je TRX vybavený.
Okrem toho, že závesný systém TRX predstavuje účinnú a efektívnu pomôcku k posilneniu celého tela, ponúka i možnosť celé telo natiahnuť, uvoľniť a prirodzenou cestou zvýšiť rozsah jeho pohybu. Cieľom je dosiahnutie dvoch základných predpokladov pokroku a to mobility a sily. Každý pohyb na TRX má súbor štandardov všeobecne definujúcich, ktoré časti tela musia byť stabilné a ktoré naopak mobilné. Skôr ako začnete s týmto tréningovým programom, spýtajte sa nášho tímu v štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch o úvodnú súkromnú hodinu, na ktorej vám radi vysvetlíme zásady správneho používania tejto inovatívnej pomôcky. Profesionálna metóda vedenia tréningu predstavuje účinnú prevenciu zranení a vznik akýchkoľvek ťažkostí. Pomáha plne rozvinúť pohybový potenciál podľa vašich vlastných možností k tomu, aby boli dosiahnuté vaše osobné vytýčené fitnes ciele a aby ste sa naučili hýbať efektívnejšie.
V našom štúdiu Fyzioba v Topoľčanoch si môžete dohodnúť termín na súkromnú konzultáciu k metóde TRX®. Budeme sa na vás tešiť.